Zespół wokalny

"Kto śpiewa,
ten dwa razy się modli".

VENITE

Powrót do Strony Głównej

VENITE

Zespół wokalny

"Kto śpiewa, 

ten dwa razy się modli"

"Kto śpiewa, ten dwa razy się modli"

Powrót do Strony Głównej

Własny repertuar

religijny

i rozrywkowy

13 lipca 2022

W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mielcu odbyło się spotkanie plenerowe mieszkających tu pensjonariuszy. Nasz zespół wystąpił w dwuczęściowym koncercie wykonując popularne piosenki rozrywkowe i biesiadne. W przerwie koncertu były gry i zabawy przygotowane przez kierownictwo DPS-u. Przygotowano także słodkie poczęstunki, kawę, herbatę oraz kiełbaski z grilla. Skład naszego zespołu: Henryka Marek, Halina Wiktorowska, Teresa Bańka, Grażyna Kokoszka, Małgorzata Kolisz, Teresa Bobro oraz Jan Robak (akompaniator zespołu). Koncert prowadziła Małgorzata Kolisz.

Powrót do

KRONIKA WYSTĘPÓW