Zespół wokalny

"Kto śpiewa,
ten dwa razy się modli".

VENITE

Powrót do Strony Głównej

VENITE

Zespół wokalny

"Kto śpiewa, 

ten dwa razy się modli"

"Kto śpiewa, ten dwa razy się modli"

Powrót do Strony Głównej

Własny repertuar

religijny

i rozrywkowy

W Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Kusocińskiego w Mielcu zespół wziął udział we wspólnym kolędowaniu reazem z członkami Mieleckiej Grupy Literackiej "Słowo". Było to spotkanie opłatkowe. Skład zespołu: Henryka Marek, Teresa Bańka, Teresa Bobro, Grażyna Kokoszka, Halina Wiktorowska oraz Jan Robak (akompaniator zespołu).

Relacja z tego spotkania została zamieszczona na stronie internetowej Mieleckiej Grupy Literackiej "Słowo" oraz w mieleckim tygodniku "Korso".

21 stycznia 2022

Powrót do

KRONIKA WYSTĘPÓW