Zespół wokalny

"Kto śpiewa,
ten dwa razy się modli".

VENITE

Powrót do Strony Głównej

VENITE

Zespół wokalny

"Kto śpiewa, 

ten dwa razy się modli"

"Kto śpiewa, ten dwa razy się modli"

Powrót do Strony Głównej

Własny repertuar

religijny

i rozrywkowy

BÓG PATRZY INACZEJ

Bóg patrzy inaczej niż my.

Bóg patrzy prosto w serce.

Bóg kocha inaczej niż my.

Bóg kocha goręcej.

 

On mnie kocha tak jak nikt,

On życie za mnie dał.

Na krzyżu pokonał mój grzech.

Ofiarował się za mnie,

by w Sercu Jego trwał,

a On we mnie.

 

Bóg patrzy w twe serce,

Bóg czyta w twych myślach.

I kocha Cię wiernie,

bo ukochał do końca.

 

On mnie kocha tak jak nikt,

On życie za mnie dał.

Na krzyżu pokonał mój grzech.

Ofiarował się za mnie,

by w Sercu Jego trwał,

a On we mnie.

A On we mnie.

A On we mnie.

 

 

Tekst i muzyka:

Henryka Marek

Powrót do "Piosenki religijne"