Zespół wokalny

"Kto śpiewa,
ten dwa razy się modli".

VENITE

Powrót do Strony Głównej

VENITE

Zespół wokalny

"Kto śpiewa, 

ten dwa razy się modli"

"Kto śpiewa, ten dwa razy się modli"

Powrót do Strony Głównej

Własny repertuar

religijny

i rozrywkowy

KRONIKA NASZYCH WYSTĘPÓW

21 stycznia 2022

W Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Kusocińskiego w Mielcu zespół wziął udział we wspólnym kolędowaniu reazem z członkami Mieleckiej Grupy Literackiej "Słowo". Było to spotkanie opłatkowe. Skład zespołu: Henryka Marek, Teresa Bańka, Teresa Bobro, Grażyna Kokoszka, Halina Wiktorowska oraz Jan Robak (akompaniator zespołu).

Relacja z tego spotkania została zamieszczona na stronie internetowej Mieleckiej Grupy Literackiej "Słowo" oraz w mieleckim tygodniku "Korso".

23 stycznia 2022

W Szkole Podstawowej nr 13 w Mielcu odbyło się spotkanie opłatkowe Rycerstwa Niepokalanej z Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W tym spotkaniu wziął udział nasz zespół, prowadząc wspólne kolędowanie. Skład zespołu: Henryka Marek, Grażyna Kokoszka, Teresa Bobro oraz Jan Robak (akompaniator zespołu).

5 marca 2022

W budynku Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem wieczoru był Ruch Patriotyczny w Mielcu. Wykład wygłosił dr Dawid Golik. W części artystycznej wystąpił nasz zespół, który zaprezentował pieśni patriotyczne i żołnierskie. Skład zespołu: Henryka Marek, Grażyna Kokoszka, Teresa Bobro, Teresa Bańka, Małgorzata Kolisz, Marika Dudzik-Jamróz oraz Jan Robak (akompaniator zespołu). Całe spotkanie prowadziła Małgorzata Kolisz.

14 kwietnia 2022

W budynku Fundacji "Auxilium" odbyło się spotkanie Ruchu Patriotycznego w Mielcu. Wykład na temat: "Zaporczycy" wygłosiła dr Ewa Kurek. W części artystycznej wystąpił nasz zespół, który zaprezentował pieśni patriotyczne i żołnierskie. Skład zespołu: Henryka Marek, Grażyna Kokoszka, Teresa Bobro, Teresa Bańka, Halina Wiktorowska, Małgorzata Kolisz, Marika Dudzik-Jamróz oraz Jan Robak (akompaniator zespołu). Całe spotkanie prowadziła Małgorzata Kolisz.