Zespół wokalny

"Kto śpiewa,
ten dwa razy się modli".

VENITE

Powrót do Strony Głównej

VENITE

Zespół wokalny

"Kto śpiewa, 

ten dwa razy się modli"

"Kto śpiewa, ten dwa razy się modli"

Powrót do Strony Głównej

Własny repertuar

religijny

i rozrywkowy

Powrót do "Piosenki religijne"

UCZYŃ MNIE MAŁĄ

Uczyń mnie, Panie, małą jak kropelka.

Daj mi doświadczyć Twojej obecności.

Zanurz mnie w oceanie

Twego miłosierdzia

i Twej miłości.

 

Pomóż mi oprzeć się na Tobie, Panie,

w chwilach zwątpień 

i mej samotności.

Obmyj me serce słowem

pełnym mocy i świętości.

 

Pomóż mi oprzeć się na Tobie, Panie,

w chwilach zwątpień 

i mej samotności.

Obmyj me serce słowem

pełnym mocy i świętości.

 

 

Tekst i muzyka:
Henryka Marek